Novinky

Třídič SANDVIK

Třídič SANDVIK

Zakoupení třídiče SANDVIK.

 

Nová vozidla DAF

Nová vozidla DAF

Nákup nových vozidel DAF

Úvod » O společnosti » Projekty

Projekty

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0012864:  

 

„Energetické úspory v lomu Čertovy schody“

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizace úspory energií, a to prostřednictvím výměny energeticky náročných technologií za jejich úspornější varianty. Jedná se o výměnu drtiče, kolového nakladače a sklápěče, využívaných při těžbě vápence a manipulaci s ním v rámci lomu Čertovy schody.

Místem realizace projektu je zpracovatelský areál Vápenky Čertovy schody a.s. ve vápencovém lomu v katastru obce Tmaň.  

Měněné stroje jsou poměrně efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, ale vzhledem k zastaralosti motorů a možností řízení výkonů v závislosti na naložení je jejich poměrná (ve smyslu v přepočtu na zpracovaný materiál) energetická efektivita zásadním slabým místem v celém procesu.

Cílem projektu je pořízení moderních strojů, které umožní na jedné straně snížení počtu úkonů, potřebných pro manipulaci s hmotnostní jednotkou materiálu, na straně druhé bude umožněna plynulá regulace podle skutečné hmotnosti manipulovaného materiálu. Dojde ke zvýšení energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, snížení spotřeby energií, snížení emisí CO2 a snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice).

V důsledku projektu je očekáváno zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu výroby. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce, tj. tunu vápence.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.